1983

La empresa LLuis Roig pasa a denominarse Textil Roig S.A.